שירים

מאת גליק מרגלית

אני גרה ליד השואה (מתוך: מבוע)
הסתר פניך (מתוך: מבוע)
יפה הזריחה (מתוך: מבוע)
מוצאי שביעית (מתוך: מבוע)