שירים

מאת אלעי מרדכי

יום, יום (מתוך: מבוע)
ירושלים (מתוך: מבוע)
שבת (מתוך: מבוע)