שירים

מאת מאלי מתניה

נכתב בשעור למתמטיקה (מתוך: מבוע)