שירים

מאת גרינבוים נתן

במראה (מתוך: מבוע)
חפצים משומשים (מתוך: מבוע)
יצירה מודרנית (מתוך: מבוע)
כל הנחלים (מתוך: מבוע)
סיעודיים (מתוך: מבוע)
עד משבר (מתוך: מבוע)
פרחי שלום (מתוך: מבוע)