שירים

מאת שלו-תורן פועה

בראשית (מתוך: מבוע)
הזמן האבוד (מתוך: מבוע)