שירים

מאת פלאי פנחס

והגבול ממול (מתוך: מבוע)
זעקת תמולכם האבודה (מתוך: מבוע)
מנגד (מתוך: מבוע)