שירים

מאת יאיר צבי

הכהן הגדול בקדש הקדשים (מתוך: מבוע)
ירושלים (מתוך: מבוע)
שביב (מתוך: מבוע)
שריון האימה (מתוך: מבוע)