שירים

מאת סעדיה גאון

תוכחה (מתוך: מבחר השירה העברית)