שירים

מאת גורל מינה

געגועים למתיקות (שיר או שירים?) (מתוך: מבוע)