שירים

מאת אלחנן בן-יצחק

פתיחה לסליחות (מתוך: מבחר השירה העברית)