שירים

מאת דוד בן-משולם

סליחה (מתוך: מבחר השירה העברית)