שירים

מאת ידעיה הפניני בן-אברהם

הנפש המדברת מדברת (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)