שירים

מאת יהודה בן-שלמה חריזי

התולים (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
פתויי יצר לב האדם (מתוך: מבחר השירה העברית)
שבח היין וגנותו (מתוך: מבחר השירה העברית)
שירי אהבה וחשק (מתוך: מבחר השירה העברית)
שירים קטנים (מתוך: מבחר השירה העברית)