שירים

מאת יוסף בן-דוד בן-סולי

תוכחה (מתוך: מבחר השירה העברית)