שירים

מאת יעקב בן-מאיר

פיוט לסוכות (מתוך: מבחר השירה העברית)