שירים

מאת יצחק בן-גיאת

גמר לשמע ישראל (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)