שירים

מאת יצחק הכהן החבר

סליחה (מתוך: מבחר השירה העברית)