שירים

מאת מאיר בן-ברוך

קינה (מתוך: מבחר השירה העברית)