שירים

מאת משה בן-יעקב בן עזרא

אהבות (מתוך: מבחר השירה העברית)
אחר ימי השחרות
איה קברות
אין בפי מלה
אלוהי תהילתי
אמור אל מאמין בזמן
אמור לאיש אשר צנף
אנוש יראה יקר תבל
אש קדחו אוריו
אשר בנה עלי ארץ
אשר ניסה זמן בוגד
בלב חרד
בלבב בר
בלילי על משכבי
בני עולם
דאגה שברה לבי
דוות נפש נכאה
האל התולה על בלימה תבל
החרשים שמעו
הקיצותי תנומת רעיוני
הריח מור מאחז
התבוננו ונדעה
התעוררו תמהים
ובן יונה בראש אמיר
וכל שוגה בהון עולם
זמן הבלי
זמן הקור כצל ברח
חינם אדמה תעדה
חרדים לבית תפילתם
יה שכינתך
יונים בידי יונים
יזכור גבר
יעירוני שעיפי
כל מדברי תבל
כתנות פסים לבש הגן
לאחד מידידיו (מתוך: מבחר השירה העברית)
לגן אהב
לך נחל
לרבי משה ידידו (מתוך: מבחר השירה העברית)
לשמש בא ובעפר
מה לאהובי
מהרו נא אלי מעוני
מרעיד פני צורו
משל יצר
נודד בודד (מתוך: מבחר השירה העברית)
נטפי דמעות מערוף
סליחות (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
עד אן בגלות
על מות רבי אבון (מתוך: מבחר השירה העברית)
על מעצבי
פני האל לבד
צאה לך אל חצר מוות
קברים מן זמן קדם
קריאה למשתה היין (מתוך: מבחר השירה העברית)
ראה שחק כלבי
שיר אהבים (מתוך: מבחר השירה העברית)
שירים קטנים (מתוך: מבחר השירה העברית)
שלום עלי גרים
שתה אחי והשקני
תבל כאשת פתיות
תנה כוסי