שירים

מאת צבאן בועז

אורך גנוז (מתוך: מבוע)
בין השמשות (מתוך: מבוע)
בלדה על התפילה (מתוך: מבוע)
זכרונות (מתוך: מבוע)
לב המדבר (מתוך: מבוע)
משפט השארית (מתוך: מבוע)
רק האהבה (מתוך: מבוע)
שתיים שהן ארבע (מתוך: מבוע)