שירים

מאת משלם בן-שלמה די-פיאירה

המצבה (מתוך: מבחר השירה העברית)
מיטב השיר כזבו (מתוך: מבחר השירה העברית)