שירים

מאת עמנואל הרומי

התולים (מתוך: מבחר השירה העברית)
טוב לחסות בה' (מתוך: מבחר השירה העברית)
מה' משפט-איש (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
עין רואה (מתוך: מבחר השירה העברית)
תבל תבל (מתוך: מבחר השירה העברית)