שירים

מאת קלונימוס בן-יהודה

קינה (מתוך: מבחר השירה העברית)