שירים

מאת שלמה בן גבירול

אמרתי אחכמה (מתוך: מבחר השירה העברית)
יתרון לחכמה מן הסכלות (מתוך: מבחר השירה העברית)
כעבור סופה (מתוך: מבחר השירה העברית)
כתר מלכות
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
פיוטים קטנים (מתוך: מבחר השירה העברית)
פתגמים (מתוך: מבחר הפנינים)
רשות לקדיש (מתוך: מבחר השירה העברית)
תבל - הבל (מתוך: מבחר השירה העברית)
תהפוכות תבל (מתוך: מבחר השירה העברית)
תוכחות (מתוך: מבחר השירה העברית)