שירים

מאת שלמה בן-אבון

רשות לנשמת (מתוך: מבחר השירה העברית)