שירים

מאת שם טוב בן-יוסף פלקירה

חזק-לב (מתוך: מבחר השירה העברית)
לשמחה מה-זה עושה (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)