שירים

מאת שמואל הנגיד

אחרי עבור שבעת ימי אבל אחיו (מתוך: מבחר השירה העברית)
בשורת נצחון ליוסף בנו (מתוך: מבחר השירה העברית)
חטוף ואשתי (מתוך: מבחר השירה העברית)
סקירה אודותיו ודוגמאות משיריו (מתוך: אוצר השירה והמליצה)
על היין (מתוך: מבחר השירה העברית)
על קבר אחיו (מתוך: מבחר השירה העברית)
על קבר אחיו (מתוך: מבחר השירה העברית)
שיר אהבים (מתוך: מבחר השירה העברית)
תפלה (מתוך: מבחר השירה העברית)