שירים

מאת שמעון בן-צמח דוראן

לידידו כי-רחק ממנו (מתוך: מבחר השירה העברית)