שירים

מאת רבינדרנאט טגורי

משחק המוות (מתוך: מבוע)