שירים

מאת רבנו בחיי בן-יוסף

תוכחה (מתוך: מבחר השירה העברית)