שירים

מאת מטווך-מלך עדנה

בקצה השדה נחים הנרות (מתוך: מבוע)
דיבורים (מתוך: מבוע)
דניאל (מתוך: מבוע)
האם אני כואבת בך (מתוך: מבוע)
עברתי במקרה על יד חייך (מתוך: מבוע)
פרחי החורף (מתוך: מבוע)