שירים

מאת מלאכי-לינטופ רחל

והנצח - זו ירושלים (מתוך: מבוע)
משאלות (מתוך: מבוע)