שירים

מאת שילוני רחל

בין השורות (מתוך: מבוע)
תמונה אדומה (מתוך: מבוע)