שירים

מאת הרואיל רטסנק

גי-הנום של שלג (מתוך: מבוע)