שירים

מאת לוינזון רינה

אל תנסני (מתוך: מבוע)
הלילה והאש (מתוך: מבוע)
ירושלים (מתוך: מבוע)
להורי (מתוך: מבוע)
נחם אותי (מתוך: מבוע)
שלהי עצב (מתוך: מבוע)