שירים

מאת טברסקי-קסל שירה

בנות צלופחד (מתוך: מבוע)
דלתות לשכינה (מתוך: מבוע)
הבקשות (מתוך: מבוע)
מכתב מירושלים (מתוך: מבוע)
פריחות (מתוך: מבוע)
רבי ישראל בעל שם (מתוך: מבוע)
שעון הרים (מתוך: מבוע)