שירים

מאת הלפרין שרה

בוקר בכפר (מתוך: מבוע)
הכינור המתעורר (מתוך: מבוע)
התחדשות (מתוך: מבוע)
חבל כביסה (מתוך: מבוע)
כל יום הוא מתנה (מתוך: מבוע)
לחן (מתוך: מבוע)
עלה נתלש (מתוך: מבוע)
עם שחרור הכותל (מתוך: מבוע)
שלושה שירי לידה (מתוך: מבוע)