ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית ה' בחרבה (פרק ג, יז)