ויאמרו איש ישראל אל החוי
אולי בקרבי אתה יושב (פרק ט, ז)