ויבוא אליהם יהושע פתאום כל הלילה עלה מן הגלגל (פרק י, ט)