כי ארץ הנגב נתתני, ונתתה
לי גולות מים (פרק טו, יט)