חידונים בפרשת השבוע

אריה פלהיימרפרשת ויחי


שאלות


1.
פעם היה לוח הזמנים בארץ כנען זול.

2.
נכנע כמו קיבוץ ליד רחובות.

3.
היא לא באה ברז התוסס של השניים.

4.
חיית טרף יהודית מפראג.

5.
כמו פרוייקט מבוטל של התעשייה האווירית בקיבוץ בגליל.

6.
הדבקת תו ללילך חי אדמדם עיניים הופכת אותו לציפור שיר.

7.
התשלום של חבר ההסתדרות המשול לחמור.

8.
הוספת שלושים לשישים מולידה נכדים.

9.
שם הנכד המוכיח את תכונות סבו.