דברי חכמים וחידותם
חידות בחרוזים

אריה פלהיימרפרשת עקב


1
הייתכן, שהתורה, האוסרת אפילו אכילת דם
תתן את ידה לאכילת ... אדם?


2
במקום להיעזר בחיל האויר
(זהירות - מטוס הוא כלי שביר!)
נשלח אל היעד חרק זעיר.
בהלה רבה באויב זרע
תחום התמחותו - עין הרע.


3
למחישי הקץ, שסיסמתם "עכשיו"
מודיעה לנו התורה: "אך שווא".
דרושה לכם סבלנות רבה
שאל"כ, חית השדה עליך רבה.


4
לא נלאך הקורא בדברי בדים
רק נציין, שגרעין חידתנו דברי בדים.
מדוע העוסק במדבר בענייני אופנה
לתחום אחר מיד הופנה?


5
המקום צהוב אדום וגם להבה יש
ואין שם אמבולנס, לא מכבה אש.


6
בחקלאות מודרנית ההשקיה אוטומטית אף ממוחשבת
התוצאות מצוינות הן, מלאכת מחשבת.
עדיף עליה תיאורו של רש"י
המותיר את העמל למפעיל הראשי.


7
זוכה לתשומת לב, לגשם אף טילול
מחודש תשרי ועד סוף אלול.


פתרונות


1
כן! "ואכלת את כל העמים אשר ה' אלקיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך". (ז, טז)
הכוונה, כמובן, לכיליון.2
ז, כ: "וגם את הצרעה ישלח ה' אלקיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך".
רש"י, ד"ה הצרעה: מין שרץ העוף שהיתה זורקת בהם מרה ומסרסתן ומסמאה את עיניהם בכל מקום שהיו נסתרים שם.3
ז, כב: "ונשל ה' אלקיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה".


4
העוסק בענייני אופנה, המתמקדת בעיקר בבגדים, היה מוצא את עצמו חסר תעסוקה, שכן "שמלתך לא בלתה מעליך.... זה ארבעים שנה" (ח, ד).


5
ט, טו: "ואפן וארד מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי".


6
יא, י: "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק".
רש"י, ד"ה והשקית ברגלך: ארץ מצרים היתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה צריך אתה לנדד משנתך ולעמול והנמוך שותה ולא הגבוה ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה אבל זו "למטר השמים תשתה מים" (פסוק יא) גלוי, כאחת.7
יא, יא-יב: "והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים מים. ארץ אשר ה' אלקיך דרש אתה תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".חזרה לתוכן חידות בחרוזים