סדרי זמנים בתולדות ישראל
לפי מסורת חז"ל

התאריכים לבריאת העולם
להפיכת התאריך לספירה הנוצרית, יש לחסר ממנו 3760

הלוחות מעובדים על פי הספר "סדרי זמנים בדברי ימי ישראל",
סדרי זמנים לפי המסורת.
מאת א.א. עקביהו, הוצאת יזרעאל ת"א 1943

ערך: יהודה איזנברגהתוכן:
• מאדם ועד אברהם
• מאברהם ועד משה
• תקופת השופטים
• תקופת המלוכה

מאדם ועד אברהם

נולד שם שנותיו מאורעות
1 אדם 930  
130 שת 912  
235 אנוש 905  
325 קינן 910  
395 מהללאל 895  
460 ירד 962  
622 חנוך 365  
687 מתושלח 969  
874 למך 777  
1056 נח 950  
1558 שם 600  
1656     המבול
1658 ארפכשד 438  
1693 שלח 483  
1723 עבר 464  
1757 פלג 239  
1787 רעו 239  
1819 שרוג 230  
1849 נחור 148  
1878 תרח 205  
1948 אברהם 175  


מאברהם ועד משה

נולד שם שנותיו מאורעות
1948 אברהם 175  
1996     דור הפלגה
2048 יצחק 180  
2108 יעקב 147  
2195 לוי 137  
2215 קהת 133  
2255 עמרם 137  
2368 משה 120  
2448     יציאת מצרים, מתן תורה


תקופת השופטים

משנת שם שנות מלכותו מאורעות
2488     כניסה לארץ ישראל
2488 יהושע 28  
2516   8 שעבוד לכושן רשעתים
      פסל מיכה
      פילגש בגבעה
2516 עתניאל 40  
2556   18 שעבוד לעגלון מלך מואב
2556 אהוד 80  
  שמגר בן ענת    
2636 דבורה 40  
2676   7 שעבוד למדין
2683 גדעון 40  
2723 אבימלך 3  
2726 תולע 22  
2748 יאיר 22  
2770   18 שעבוד לפלישתים ולעמון
2786 יפתח 6  
2792 אבצן 5  
2797 אילון 9  
2806 עבדון 7  
2812 שמשון 20  
2832 עלי 40  
2871     תבוסת ישראל במלחמה עם פלישתים
2872 שמואל 11  


תקופת המלוכה

משנת מלכי יהודה מלכי ישראל נביאים שנות מלכם ארועים
2872     שמואל 11  
2883 שאול   3  
2885 דוד   40 דוד נמשח בחברון
2885   איש בושת   2  
2920         מרד אבשלום
2925 שלמה בן דוד   40  
2965 בנו רחבעם     17  
2965   ירבעם   22  
2969         שישק מלך מצרים עלה על ירושלים
(מ"א יא, דה"ב יב)
2982 אבים בנו     3  
2985 אסא בנו     41  
2986   נדב בנו   2  
2987   בעשה בן אחיה   23  
3000         מלחמה בין בעשה לאסא.
אסא נכנע לבן הדד
(מ"א טו. דה"א טז
)
3010   אלה בנו   2  
3011   עמרי   11  
3022   אחאב בנו   21  
      עובדיה    
      אליהו    
3026 יהושפט בנו     25  
3027         בן הדד צר על שומרון
3043     אליהו   עולה בסערה השמימה
      אלישע    
3044   יהורם בן אחאב   12  
3050 יהורם בנו     4  
3054 אחזיה בנו     1  
3056   יהוא בו יהוש'   28  
3056 עתליה     6  
3062 יהואש בן אחז'     40  
      זכריה    
3083   יהואחז בנו   17  
3102 אמציה בנו     29  
3101   יהואש בנו   16  
3113         אמציה מכה את בני שעיר
3114   ירבעם בנו   38  
3129 עזריה בנו     37  
      הושע    
      ישעיהו    
      עמוס    
3154   זכריה בנו   1  
3155   שלום בן יבש   חודש  
3155   מנחם בן גדי   10  
3165   פקחיה בנו   2  
3167   פקח בן רמליהו   20  
3168 יותם בנו     16  
      מיכה    
3184 אחז בנו     16  
3187   הושע בן אלה   19  
3187         שלמנאצר מלך אשור מכניע את הושע
      יואל    
3195         גלות שנים וחצי שבטים
3198 חזקיהו בנו     29  
3205         סוף גלות ישראל
3213         סנחריב עולה על ירושלים ונוחל מפלה
3227 מנשה בנו     55  
      נחום    
      חבקוק    
      צפניה    
3284 אמון בנו     2  
3286 יאשיהו בנו     31  
      צפניה    
3298     ירמיהו    
3317 יהויקים בנו        
3326 יהויכין בנו     1  
3326         נבוכדנצר עולה על ירושלים
3328 צדקיהו     11  
      יחזקאל    
3335         מצור בבל על ירושלים
3338         חורבן בית ראשון