שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא

מאמרים לפי סדר הפרקים
עזרא א: ושוב - מיהו ששבצר? / אריה ברטל (pdf)
עזרא א: הרקע ההיסטורי להכרזת כורש / ד"ר שמואל אברמסקי
עזרא ג: "לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף..." / הרמן וואהלמן
עזרא ד: "בזרוע וחיל" / ב.צ .לוריא
עזרא ד: בימי שיבת ציון - דברי סנבלט אל מול החומה הנבנית / ב.צ .לוריא
עזרא ד: איגרת רחום / מרדכי סבתו
עזרא ו: הרקע ההיסטורי להכרזת כורש / ד"ר שמואל אברמסקי