פרשת שלח

פרשה טז: המרגלים

א [בין המרגלים ששלח משה למרגלים ששלח יהושע?]
ב [כלב כנגד המרגלים]
ג [הקב"ה מקיים את הבטחתו לאבות]
ד [המרגלים נקראו ע"ש של משה]
ה [המרגלים צדיקים היו]
ו [סמיכות פרשת המרגלים לצרעת מרים]
ז [חטא המרגלים - כי לא האמינו בה']
ח [שלח לך, לעצמך]
ט [משה מוסיף י' לשמו של הושע - יהושע]
י [שם האדם מורה על אישיותו]
יא [דיבת המרגלים]
יב [המרגלים עלו מהנגב אל ההר]
יג [כפיות הטובה של המרגלים]
יד [המרגלים הביאו מפרי הארץ]
טו [ה' קיצר להם את הדרך]
טז [נחל אשכול - ע"ש העתיד]
יז [מספרי לשה"ר מתחילין בטובה ומסיימים ברעה]
יח [מדוע נזכר העמלקי?]
יט [ויהס כלב את העם]
כ [בכית חינם גרמה לבכיה לדורות]
כא [וילונו על משה ועל אהרן]
כב [תפילת משה]
כג [מחילה ביום הכיפורים]
כד [עד אנה ינאצוני]
כה [ה' סולח למרגלים]
כו [דיבת הארץ]
כז [כפיות טובה מונעת סליחה]
כח [הקב"ה סולח בזכות משה]

פרשה יז: מצוות בכניסה לארץ

א [הקב"ה נוהג עם ישראל כאב עם בנו]
ב [מצות נסכים וחלה סימן לריצויים של ישראל]
ג [ארץ ישראל מובטחת לאבות]
ד [שכרם של מקריבי קורבנות]
ה [הרבה מצות להרבות שכר]
ו [ייחודה של מצות ציצית]