פרשת פינחס

פרשה כא: פרשת פינחס

א [שכרו של פנחס]
ב [בבקשה ממך מנה עליהם מנהיג, שיהא סובלם]
ג [למה נכתב ייחוסו של פנחס]
ד [צרור את המדיינים]
ה [לא תדרוש שלומם של המדיינים]
ו [לעקור עצים של המדיינים]
ז [מנין ישראל לאחר המגפה]
ח [הארץ נחלקה לנפקדי ערבות מואב]
ט [הארץ נחלקה בגורל]
י [הנשים לא היו בחטא דור המדבר]
יא [בנות צלפחד חכמות וצדקניות]
יב [ויקרב משה את משפטן]
יג [עלה אל הר העברים הזה הר נבו]
יד [יפקד ה' אלהי הרוחות]
טו [משה מבקש על יהושע]
טז [קורבנות התמיד - א]
יז [קורבנות התמיד - ב]
יח [קורבנות התמיד - ג]
יט [קורבנות התמיד - ד]
כ [קורבנות התמיד - ה]
כא [תמיד בבקר ובערב]
כב [כל אדם לפי כוחו]
כג [שמיני עצרת - א]
כד [שמיני עצרת - ב]
כה [המועדים אינם בטלים]