ראיות מכריעות נגד ולהויזן

הרב דוד צבי הופמן

בפורמט PDF עם אפשרות חיפוש טקסט


שער ותוכן הספר במהדורה המודפסת
רבי דוד צבי הופמן ז"ל (מאמר הערכה) מאת הרא"ם ליפשיץ
הקדמת המתרגם והמחבר
קרבן פסח בתורת כוהנים
שחיטת בקר וצאן לשם בשר תאוה
הגרעין היסודי של תורת כוהנים וספר הקדושה
היחס שבין יחזקאל ובין ספר הקדושה
יחזקאל והחלקים האחרים של תורת כוהנים
יחזקאל ומשנה התורה
יחזקאל והנביאים האחרים
היחס שבין יחזקאל ובין תורת כוהנים
תורת כוהנים ומשנה התורה
פרסומו של ספר' תורת כוהנים
השקפת קיונן (Kuenen) על ספר החוקים של עזרא
תורת כוהנים ותנאי החיים אחר גלות בבל
מקום הפולחן
הקרבנות
החגים
הכוהנים והלוויים
ספוק צרכיהן של הכהונה והלוויה
הערות המתרגם

חזרה לעמוד השער