הקבצים מופיעים בפורמט pdf

פתח דבר

צעדים ראשונים
הפסוקים: מל"ב ב', יג-כה
תוכן מפורט
מבוא למחצית השנייה של מל"ב ב'
א. חציית הירדן (ב', יג-טו)
ב. אלישע ובני הנביאים המבקשים את אליהו (ב', טז-יח)
ג. ריפוי מי יריחו (ב', יט-כב)
ד. "אֶפְגְּשֵׁם כְּדב שַׁכּוּל..." (הושע י"ג, ח) - קללת אלישע ותוצאתה (ב', כג-כד)

המלחמה במואב
הפסוקים: מל"ב ג', ד-כז
תוכן מפורט
א. מבנה הסיפור כְּמסגרת שבה מעוצבת הבעיה המרכזית שבו
ב. הרקע הפוליטי, הגיאוגרפי והאקלימי של סיפורנו
ג. המלחמה במואב בסיפורנו ומלחמת אחאב ויהושפט ברמות גלעד (מל"א כ"ב)
ד. "וְכָל עֵץ טוב תַּפִּילוּ" - "לא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ"
ה. מצבת מישע
ו. הפער בין הכתוב במצבת מישע לבין הנמסר במקרא
ז. תרומתה של כתובת מישע להבנת סיפורנו
ח. מעשהו של מישע והקצף על ישראל -
פירוש ראשון: קרבן אדם אלילי ותוצאותיו
ט. מעשהו של מישע והקצף על ישראל -
פירוש שני: פעולה מדינית-צבאית ותוצאותיה
נספח: "אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט אֲשֶׁר יָצַק מַיִם עַל יְדֵי אֵלִיָּהוּ" - המים והגשם בנבואת אליהו ובנבואת אלישע

אסוך השמן
הפסוקים: מל"ב ד', א-ז
תוכן מפורט
א. מבוא
ב. "וְאִשָּׁה אַחַת... צָעֲקָה אֶל אֱלִישָׁע"
ג. "וַיּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע: מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ..."
ד. המשך הסיפור: אלישע מחולל נס לאלמנה - 'תורת הנס' בסיפורנו
ה. בין אלישע בסיפורנו לבין אליהו בשני סיפורים אודותיו
נספח: העבדות על פי משפט התורה והעבדות בסיפורנו

השונמית
הפסוקים: מל"ב ד', ח-לז
תוכן מפורט
א. תרומתו של מבנה הסיפור לעמידה על משמעותו
ב. פסקה א במחצית הראשונה (ח-יא) - מצג הסיפור משולב בראשית ההתרחשות
ג. פסקה ב במחצית הראשונה (יב-יז) - לידת הבן
ד. פסקה א במחצית השנייה (כה-כז) - השונמית מגיעה לאלישע
ה. פסקה ב במחצית השנייה (כח-לא) - השונמית משיבה את אלישע לביתה
ו. קריאה שנייה של הסיפור - ניסיון ליישוב התמיהות
ז. מבנה הסיפור - הקבלת מחציותיו
נספח ראשון: בין סיפורנו לבין שני סיפורים אחרים אודות אלישע
נספח שני: השוואת סיפורי ההחייאה של אליהו ושל אלישע
נספח שלישי: הפטרת פרשת וירא

הנזיד והלחם
הפסוקים: מל"ב ד', לח-מד
תוכן מפורט
א. האם הסמיכות בין שני הסיפורים מהותית, או שמא היא תוצאת הדמיון החיצוני ביניהם?
ב. מגמתם של שני הסיפורים
ג. 'תורת הנס' בשני הסיפורים

נעמן
הפסוקים: מל"ב ה', א-כז
תוכן מפורט
א. מבנה הסיפור ומשמעותו
ב. פסקה ראשונה (א-ז): פנייתו של נעמן למלך ישראל וכישלונה
ג. פסקה שנייה (ח-יג): התערבות אלישע ופניית נעמן אליו
ד. פסקה שלישית (טו-יט): המהפך באישיותו של נעמן
ה. סירוב אלישע ליטול את מתנת נעמן ומניעיו (טו-טז)
ו. פסקה רביעית (כ-כז): חטאו של גיחזי ועונשו
נספח ראשון: יחסי ישראל-ארם במקרא והמעורבות הנבואית בהם
נספח שני: הפטרת פרשת תזריע

הצפת הגרזן
הפסוקים: מל"ב ו', א-ז
תוכן מפורט
א. מבנה הסיפור
ב. המחצית הראשונה של הסיפור (א-ד1): הכעס וההתרצות
ג. המחצית השנייה של הסיפור (ד-2ז): התקלה ותיקונה
ד. נס הצפת הגרזן - 'תורת הנס'
נספח: אלישע ובני הנביאים - מבט מסכם

סנוורים
הפסוקים: מל"ב ו', ח-כג
תוכן מפורט
א. נושא הסיפור
ב. בין מלך ישראל לבין הנביא
ג. אלישע הנביא בעיני מלך ארם
ד. בין הנביא לבין נערו
ה. בין הנביא לבין הסוסים ורכב האש הסובבים אותו
ו. בין הנביא לבין חיל ארם
ז. היחס לחיל ארם השבוי בשומרון
ח. שלוש תפילותיו של אלישע בסיפורנו
נספח ראשון: בין אלישע לבין הנביא שבמל"א כ'
נספח שני: בין אלישע בסיפורנו לבין אליהו בעימות עם אחזיה ושלוחיו

רעב
הפסוקים: מל"ב ו', כד - ז', כ
תוכן מפורט
א. בין סיפורנו לבין סיפור הכאת עיני ארם בסנוורים הקודם לו
ב. מבנה הסיפור
ג. הרעב
ד. מלך ישראל
ה. נבואת אלישע (ז', א-ב) והתקיימותה (טז-כ)
ו. ארבעה מצורעים (ז', ג-ה; ח-י)
נספח ראשון: בין סיפורנו לסיפור מלחמותיו של אחאב בארם (מל"א כ')
נספח שני: בין סיפורנו לסיפור המלחמה במואב (לעיל פרק ג')
נספח שלישי: הפטרת פרשת מצורע

זאת האשה וזה בנה
הפסוקים: מל"ב ח', א-ו
תוכן מפורט
א. משמעותה של המחצית הראשונה של הסיפור ומבנה הסיפור בשלמותו
ב. המחצית השנייה של הסיפור
ג. גיחזי
נספח: הרקע המשפטי של סיפורנו - עיון הלכתי

בדמשק
הפסוקים: מל"ב ח', ז-טו
תוכן מפורט
א. שייכותו של סיפורנו לסיפורי הנס הקודמים בפרקי אלישע
ב. מבנה הסיפור
ג. מגמת סיפורנו
ד. תשובת אלישע לשאלת בן הדד: על אי-אמירת האמת לחולה מסוכן
ה. נסיבות מותו של בן הדד

מינוי יהוא
הפסוקים: מל"ב ט', א-י
תוכן מפורט
א. דברי ימיהם של יורם מלך יהודה ושל אחזיהו בנו בתוך מחזור סיפורי אלישע (ח', טז-כט)
ב. מדוע הטיל אלישע את השליחות למשוח את יהוא על אחד מבני הנביאים?
ג. יהוא ואליהו
נספח: 'הֵעלמותו' של אלישע לאחר משיחת יהוא

אפילוג
הפסוקים:
תוכן מפורט
מבוא
א. הסיפור הראשון: צוואתו של אלישע - "חֵץ תְּשׁוּעָה לַה' וְחֵץ תְּשׁוּעָה בַאֲרָם"
ב. הסיפור השני: "בְּחַיָּיו עָשָׂה נִפְלָאות / וּבְמותו תִּמְהֵי מַעֲשֶׂה"
ג. הסתלקותו של אלישע לעומת הסתלקותו של אליהו