פתח דבר
מבוא

בצורת
א. הופעת אליהו
ב. שבועת אליהו - בשליחות ה' או ביזמת הנביא?
ג. מאורעותיו של אליהו בעת הבצורת - לשם מה סופרו?
ד. בנחל כרית (י"ז, ב-ז)

ה. בצרפת אל מול האלמנה (י"ז, ח-טז)

ו. אליהו מְחַיֶּה את בן הצרפית (י"ז, יז-כד)

ז. אליהו בדרכו להיראות אל אחאב (י"ח, א-טז)
ח. המפגש השני בין אחאב ואליהו (י"ח, טז-יח)
ט. מבנה סיפור הבצורת (י"ז, א - י"ח, יח)
נספח: המִכלול הסיפורי בפרקים י"ז-י"ט ומרכיביו

כרמל
א. האם נצטווה אליהו על מעשיו בסיפורנו?
ב. אליהו אל מול העם (כא-כד)
ג. אליהו אל מול נביאי הבעל (כה-כט)
ד. הכנותיו של אליהו לנפילת אש ה' (ל-לה)
ה. תפילתו של אליהו (לו-לז)

ו. אש ה' (לח)
ז. "וְאֶל מִי תְדַמְּיוּנִי וְאֶשְׁוֶה יאמַר קָדושׁ" (ישעיהו מ', כה)
ח. תגובת העם (לט-מ)
ט. 'שובו' של אחאב אל הסיפור (מא-מב)
י. "עֲלֵה אֱכל וּשְׁתֵה כִּי קול הֲמון הַגָּשֶׁם" (מא)
יא. מדוע לא נענתה תפילתו של אליהו מייד? (מב-מד)
יב. "וְיַד ה' הָיְתָה אֶל אֵלִיָּהוּ... וַיָּרָץ לִפְנֵי אַחְאָב..." (מה-מו)
נספח א: היתר במות בהוראת שעה של נביא - עיון הלכתי
נספח ב: אליהו הנביא וחוני המעגל
נספח ג: הפטרת פרשת 'כי תשא'


חורב
א. מבנה הסיפור (א-כא)
ב. בריחתו של אליהו (א-ד)
ג. ההתגלות הכפולה של מלאך ה' לאליהו (ה-ח)
ד. "וְהִשְׁמִיעַ בְּסִינַי תּוכָחות / וּבְחורֵב מִשְׁפְּטֵי נָקָם" (ט-י)
ה. ההתגלות בקול דממה דקה (יא-יד)

ו. "וַיְבַקְשׁוּ אֶת נַפְשִׁי לְקַחְתָּהּ!" (יד)

ז. השליחות (טו-יח)
ח. האם התקיימה השליחות?
ט. המפגש הראשון בין אליהו לאלישע (יט-כא)

נספח א: יונה בבריחתו וביציאתו אל מקדם לנינוה בהשוואה לאליהו
נספח ב: הפטרת פרשת 'פינחס'


נבות
א. פרשת נבות ו'משפט המלך'
ב. "הֲרָצַחְתָּ וְגַם יָרָשְׁתָּ?!" - אחריותו של אחאב

ג. סירובו של נבות ומניעיו

ד. עונשו האישי של אחאב על רצח נבות וגזר הדין על ביתו

ה. "הַמְצָאתַנִי איְבִי!?" (כ)

ו. משמעות כניעתו של אחאב (כז-כט)

ז. השינוי בין תגובתו הראשונה של אחאב לתגובתו השנייה

ח. מבנה הסיפור - עיון מסכם

נספח: מקומו של הפרק ושל האירוע בתולדות אחאב

אחזיה
א. אחזיה בן אחאב - סקירה כללית
ב. שלוחי אחזיה השונים - בין המלך לנביא
ג. מלאכי אחזיה בין "לְכוּ דִרְשׁוּ..." לבין "לְכוּ שׁוּבוּ..." (ב-ו)
ד. "איש הנקרא בעל שער בסימניו, איש ואֵזור עור אזוּר במתניו" (ז-ח)
ה. מדוע נשרפו שני שרי החמישים וחמישיהם? (ט-יב)

ו. בין שר החמישים הראשון לבין השני (ט-יב)
ז. שר החמישים השלישי (יג-יד)
ח. "מִי עָלָה שָׁמַיִם וַיֵּרַד"
ט. מבנה הסיפור
י. דבר ה' ודבר נביאו אל מול דבר המלך - עיון מסכם
נספח: התבנית 'שלושה וארבעה' בשלושה סיפורי עימות עם מלך ושלוחיו

סערה
א. מבוא
ב. מסעו של אליהו אל מקום עלייתו
ג. אליהו ואלישע בדרכם לירדן (א-ח)
ד. הדו-שיח מעבר לירדן (ט-י)

ה. עליית אליהו (יא-יב)

ו. לאחר עלייתו של אליהו
ז. אליהו לאחר עלייתו